Privacybeleid

Privacybeleid

We zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van bezoekers van onze website; dit beleid wordt uiteengezet hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Onze website maakt gebruik van cookies. We zullen u vragen akkoord te gaan met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. / Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Welke informatie verzamelen wij?

(a) informatie over uw computer en over uw bezoeken aan en gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven, website)

(b) informatie met betrekking tot transacties tussen u en ons op of met betrekking tot deze website, inclusief informatie met betrekking tot aankopen die u doet van onze goederen of diensten.

(c) informatie die u ons verstrekt om u bij ons te registreren.

(d) informatie die u ons verstrekt met het doel u te abonneren op onze internetservices, e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven.

(e) enige andere informatie die u ons toestuurt.

[Voordat u ons de persoonlijke informatie van een andere persoon bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de openbaarmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.]

Cookies

Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Hierdoor kan de webserver de webbrowser identificeren en volgen.

We kunnen zowel "sessie" -cookies als "permanente" cookies op de website gebruiken. Sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat ze worden verwijderd of totdat ze een bepaalde vervaldatum hebben bereikt.

We gebruiken de sessiecookies om: u bij te houden terwijl u door de website navigeert; houd items in uw winkelmandje bij; voorkom fraude en verhoog de website-veiligheid. We zullen de permanente cookies gebruiken om: onze website in staat te stellen u te herkennen wanneer u bezoekt; houd uw voorkeuren bij in verband met uw gebruik van onze website.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. De informatie die wordt gegenereerd met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website te maken. Google slaat deze informatie op. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: http://www.google.com/privacypolicy.html.

We publiceren Google AdSense op interesses gebaseerde advertenties op onze website. Deze worden op maat gemaakt door Google om uw interesses weer te geven. Om uw interesses te bepalen, houdt Google uw gedrag op onze website en op andere websites op internet bij met behulp van de DART-cookie. U kunt interessecategorieën die aan uw browser zijn gekoppeld bekijken, verwijderen of toevoegen met Google's Ads Preference Manager, beschikbaar op: http://www.google.com/ads/preferences/. U kunt zich afmelden voor de AdSense-partnernetwerkcookie op: http://www.google.com/privacy/ads/ of door het opt-outmechanisme van het NAI (Network Advertising Initiative) te gebruiken op: http: // www .networkadvertising.org / bestuurder / opt_out.asp. Deze opt-out-mechanismen gebruiken echter cookies en als u de cookies uit uw browser wist, wordt uw opt-out niet behouden. Om ervoor te zorgen dat een opt-out wordt gehandhaafd voor een bepaalde browser, moet u de Google-browserinvoegtoepassing gebruiken die beschikbaar is op: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

U kunt uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website beheren.

In de meeste browsers kunt u alle cookies weigeren, terwijl u met sommige browsers alleen cookies van derden kunt weigeren. In Internet Explorer (versie 9) kunt u bijvoorbeeld alle cookies weigeren door op "Extra", "Internetopties", "Privacy" te klikken en "Blokkeer alle cookies" te selecteren met behulp van de schuifkeuzeschakelaar. Het blokkeren van alle cookies zal echter een negatief effect hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

Gebruik je persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die via deze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in dit privacybeleid of in relevante delen van de website.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens te gebruiken:

(a) de website beheren;

(b) uw surfervaring verbeteren door de website te personaliseren;

(c) uw gebruik van de beschikbare services op de website mogelijk te maken;

(d) u ​​goederen verzenden die via de website zijn gekocht en u via de website gekochte diensten leveren;

(e) verklaringen en facturen naar u verzenden en betalingen van u verzamelen;

(f) u algemene commerciële communicatie (niet-marketing) toesturen;

(g) u e-mailmeldingen te sturen die u specifiek hebt aangevraagd;

(h) u onze nieuwsbrief en andere marketingberichten met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derde partijen te sturen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, per post of, waar u specifiek toestemming voor hebt gegeven, per e-mail of vergelijkbaar technologie (en u kunt ons te allen tijde informeren als u geen marketingcommunicatie meer nodig heeft);]

(i) derden voorzien van statistische informatie over onze gebruikers - maar deze informatie zal niet worden gebruikt om een ​​individuele gebruiker te identificeren.

(j) afhandeling van vragen en klachten van of over u met betrekking tot de website.

(k) de website beveiligd houden en fraude voorkomen.

(l) controle op de naleving van de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website [(inclusief het monitoren van privéberichten die via de privéberichtenservice van onze website worden verzonden)

Wanneer u persoonlijke informatie indient voor publicatie op onze website, zullen wij die informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die u ons verleent. Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op de website te beperken. U kunt uw privacy-instellingen aanpassen. Wij zullen niet, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uw persoonlijke informatie verstrekken aan derden met het oog op direct marketing.

Alle financiële transacties van onze website worden afgehandeld via onze betalingsdienstaanbieder PayPal. U kunt het privacybeleid van PayPal bekijken op www.paypal.com. We zullen informatie met [PayPal] alleen delen voor zover nodig voor de verwerking van betalingen die u via onze website doet, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

Informatieverschaffing

Verdisconteerd of onze end-of-line producten kunnen alleen worden geretourneerd voor reparatie, er worden geen restituties van vervangingen meer gemaakt.

Onjuiste / beschadigde goederen

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, agenten, leveranciers of onderaannemers, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet.

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid.

Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

(a) voor zover we wettelijk verplicht zijn dit te doen;

(b) in verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;

(c) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico);

(d) aan de koper (of potentiële koper) van elk bedrijf of bedrijfsmiddel dat we verkopen (of dit overwegen).

(e) aan een persoon waarvan wij redelijkerwijs menen dat deze van toepassing kan zijn op een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor openbaarmaking van die persoonlijke informatie wanneer naar onze redelijke mening een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou kunnen bevelen.

Behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, zullen wij uw gegevens niet aan derden.

Internationale gegevensoverdrachten

Informatie die we verzamelen, kan worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen elk van de landen waarin we actief zijn, zodat we de informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Informatie die u verstrekt, kan worden overgedragen aan landen (waaronder de Verenigde Staten, Japan, China en Singapore die geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die gelijk is aan die in de Europese Economische Ruimte).

Bovendien zullen persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie op de website] op internet worden gepubliceerd en mogelijk via internet overal ter wereld beschikbaar zijn. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met dergelijke overdrachten van persoonlijke informatie.

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

We zullen alle persoonlijke informatie die u verstrekt opslaan op onze veilige (wachtwoord- en firewall-beveiligde) servers.

Alle elektronische transacties die via de website worden afgesloten, worden beschermd door encryptietechnologie.

U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is en we kunnen de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en andere inloggegevens. We zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u zich aanmeldt bij de website).

beleid amendementen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Wij kunnen u ook op de hoogte van wijzigingen in ons privacybeleid via e-mail.

Jou rechten

U kunt ons opdragen om u persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u hebben. Het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan:

(a) de betaling van een vergoeding

(b) de levering van het juiste bewijs van uw identiteit (voor dit doel zullen we meestal een fotokopie van uw paspoort accepteren die is gecertificeerd door een advocaat of bank plus een origineel exemplaar van een energierekening met uw huidige adres).

We kunnen dergelijke persoonlijke informatie onthouden voor zover toegestaan ​​door de wet.

U kunt ons instrueren om uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken [, door een e-mail naar ons te sturen]. In de praktijk gaat u gewoonlijk uitdrukkelijk vooraf akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

Websites van derden

De website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van websites van derden.

Aanpassing van de informatie

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

Contact

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of onze behandeling van uw persoonlijke gegevens, kunt u ons schrijven per e-mail aan [Email protected] of per post naar Unit 49 Basepoint Business Centre, Romsey, Southampton SO51 9AQ.

Het doel van het privacybeleid van een website is dat website-exploitanten zich houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. In het Verenigd Koninkrijk betekent dat voornamelijk naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998 en de Privacy- en Elektronische Communicatie (EG-richtlijn) Verordeningen 2003. Niet-naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming kan leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke sancties.

Ons privacybeleid voor sjablonen is ontworpen voor gebruik door bedrijven in het Verenigd Koninkrijk (hoewel het Britse gegevensbeschermingsregime is afgeleid van EU-wetgeving, zijn er verschillen in de manier waarop dat EU-recht in de verschillende lidstaten van de EU is geïmplementeerd). De sjabloon is ontworpen voor websites die standaardsoorten niet-gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen voor standaardgebruik. Het is mogelijk ongeschikt voor websites die gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen (zoals informatie over iemands gezondheid, seksualiteit, etniciteit of politiek) of die persoonlijke informatie van kinderen verzamelen. Het kan bijvoorbeeld geschikt zijn voor gebruik met websites die fungeren als online bedrijfsbrochures of online winkels.

Het privacybeleid van de sjabloon moet worden bewerkt voordat het klaar is voor gebruik. Vierkante haakjes in het document geven de secties aan die moeten worden bewerkt of waarschijnlijk moeten worden bewerkt. U moet natuurlijk het hele document zorgvuldig doorlezen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan uw vereisten. U dient ook regelmatig uw privacybeleid te herzien om ervoor te zorgen dat het up-to-date blijft, zowel met betrekking tot de wet als het gebruik van uw persoonlijke gegevens door uw bedrijf. Houd er rekening mee dat het gebruik van een privacybeleid uw verplichtingen inzake gegevensbescherming niet volledig uitput. Als u twijfelt over de voorbereiding van uw privacybeleid of uw verplichtingen inzake gegevensbescherming in het algemeen, moet u professioneel advies inwinnen.

Het privacybeleid moet duidelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn voor bezoekers van de website vanaf de startpagina van de website en elke pagina die persoonlijke gegevens verzamelt (bijv. "De persoonlijke gegevens die we op deze pagina verzamelen, worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid"). Bovendien moet essentiële informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens worden verstrekt op de pagina waar de gegevens worden verzameld, in plaats van in een afzonderlijk document.

"Persoonlijke informatie": voor dagelijkse doeleinden kunt u het beste aannemen dat alle informatie die betrekking heeft op een levend persoon, persoonlijke informatie is. (We gebruiken "persoonlijke gegevens" en "persoonlijke gegevens" uitwisselbaar in deze sjabloon.)

Het opnemen van deze verklaring in uw privacybeleid voldoet op zichzelf niet aan de vereisten van de Privacy- en Elektronische Communicatieregels (EG-richtlijn) 2003 voor wat betreft toestemming voor het gebruik van cookies. Richtsnoeren voor het verkrijgen van dergelijke toestemming zijn opgenomen op de website van de Information Commissioner (http://www.ico.gov.uk).

Als uw site geen cookies gebruikt, kunnen de alinea's over cookies worden verwijderd.

De regels met betrekking tot cookies zijn uiteengezet in Regulation 6 van de privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijn) -verordeningen 2003 (zoals gewijzigd). Verordening 6 bepaalt dat:

"(1) Onder voorbehoud van paragraaf (4), zal een persoon geen opgeslagen informatie in de eindapparatuur van een abonnee of gebruiker opslaan of er toegang tot krijgen, tenzij aan de vereisten van paragraaf (2) is voldaan.

(2) De vereisten zijn dat de abonnee of gebruiker van die eindapparatuur (a) wordt voorzien van duidelijke en uitgebreide informatie over de doeleinden van de opslag van of toegang tot die informatie; en (b) heeft zijn of haar toestemming gegeven.

(3) Wanneer een elektronisch communicatienetwerk door dezelfde persoon wordt gebruikt om informatie in de eindapparatuur van een abonnee of gebruiker bij meer dan één gelegenheid op te slaan of te openen, is het voor de doeleinden van deze verordening voldoende dat de vereisten van paragraaf (2 ) wordt voldaan met betrekking tot het eerste gebruik.

(3A) Voor de doeleinden van paragraaf (2) kan toestemming worden verleend door een abonnee die de internetbrowser wijzigt of regelt die de abonnee gebruikt of door een andere applicatie of programma te gebruiken om toestemming te geven.

(4) Paragraaf (1) is niet van toepassing op de technische opslag van of toegang tot informatie- (a) met als enig doel het uitvoeren van de transmissie van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk; of (b) wanneer een dergelijke opslag of toegang strikt noodzakelijk is voor de verlening van een dienst van de informatiemaatschappij waarom de abonnee of de gebruiker verzoekt. "

Als algemene regel geldt dat wanneer u van plan bent om persoonlijke informatie die u hebt verzameld met het oog op direct marketing te gebruiken, dit duidelijk moet worden gemaakt op de pagina waar de informatie wordt verzameld, en u moet ervoor zorgen dat dit alleen gebeurt als gebruikers zich aanmelden voor de marketing (bijv. "Klik hier als u wilt dat wij u per e-mail informatie sturen over producten waarvan wij denken dat ze u zullen interesseren."). Er zijn echter uitzonderingen op deze algemene regel. Er zijn ook regels over de inhoud van direct marketingcommunicatie. Als u twijfelt over het voldoen aan uw wettelijke verplichtingen met betrekking tot direct marketing, moet u professioneel advies inwinnen.

Geef zoveel mogelijk details over dergelijke internationale overschrijvingen. U moet er ook rekening mee houden dat de opname van deze bepaling niet voldoende is om ervoor te zorgen dat alle internationale doorgiften van persoonsgegevens wettig zijn. Als u twijfelt, moet u op dit punt deskundig advies inwinnen.

Er is een verplichting voor gegevenscontrollers om persoonlijke gegevens veilig te bewaren. U moet hier details van uw beveiligingsmaatregelen verstrekken.

Wijzigingen in het beleid, met name wat betreft het toegestane gebruik van persoonlijke gegevens, zijn mogelijk niet retrospectief. Met andere woorden, als u op één basis persoonlijke informatie verzamelt, kunt u niet, eenvoudigweg door de voorwaarden van uw beleid te wijzigen, die informatie op een andere basis legitiem gebruiken.